Twój sklep promieniujący bliskością

Szukaj

Regulamin Wypożyczalni/Biblioteki Chustowej

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI CHUST, NOSIDEŁ, SŁUCHAWEK I ODZIEŻY DLA OSÓB NOSZĄCYCH

Za pośrednictwem sklepu internetowego Republic Of Wraps.

I. Postanowienia ogólne

Wypożyczalnia prowadzona jest przez spółkę AK7 Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Kegla 8a, 63-000 Środa Wielkopolska,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000809293, REGON: 384645392, NIP: 7861721420 wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł

(zwana dalej "Wypożyczalnią" lub "Bilbioteką Chustową").

Wypożyczalnia prowadzona jest stacjonarnie w Poznaniu 

przy ul.Św. Marcina 47 box 2, 

61-806 Poznań.

Czynne od PN-PT w godzinach od 10-16 

II. Warunki wypożyczania

 • Klientem Biblioteki Chustowej może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni (zwana dalej „Wypożyczającym”).
 • Wraz z podpisaniem umowy użyczenia Wypożyczający zawiera z Wypożyczalnią umowę najmu sprzętu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 • Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Wypożyczającego sprzęt (nosidło,chusty, słuchawki, odzież dla noszących, zwane dalej "sprzętem").
 • Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni.
 • Wypożyczający celem potwierdzenia swojej tożsamości musi okazać w oryginale dowód osobisty oraz wpłacić kaucję w wysokości określonej przez Wypożyczalnię.
 • Wcześniejsza rezerwacja sprzętu jest możliwa po wpłacie kaucji.
 • Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wyznaczonym przez sklep Republic Of Wraps w Środzie Wlkp. Nie ma możliwości, ani przeniesienia rezerwacji na inny sklep, ani zwrotu wypożyczonego Sprzętu w innym sklepie.
 • Wypożyczający odbierając Sprzęt zapoznał się i we własnym zakresie ocenił jego stan techniczny oraz kompletność Sprzętu.
 • Wypożyczający podpisując umowę wypożyczenia potwierdza, że otrzymał Sprzęt używany, ale pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.
 • Sprzęt został oznaczony za pomocą indywidualnego numeru. Zrywanie/uszkadzanie/niszczenie numeru jest zabronione.
 • Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji Sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o Sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie, zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wypożyczający używa Sprzętu na swoją odpowiedzialność.
 • W razie nieszczęśliwych wypadków zaistniałych z winy Wypożyczającego, przyjmuje on całą odpowiedzialność za ewentualne zaistniałe zdarzenia tylko i wyłącznie na siebie
 • i zrzeka się wszelkich roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym wobec Wypożyczalni.
 • Wypożyczający zobowiązuje się korzystać ze Sprzętu osobiście i nie wypożyczać ani podnajmować go osobom trzecim.
 • W przypadku uszkodzenia Sprzętu wykraczającego poza normalne zużycie wynikające z prawidłowego korzystania, Wypożyczający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów jego naprawy.
 • W przypadku całkowitego zniszczenia Sprzętu, np. rozdarcia, podziurawienia Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia całkowitego kosztu Sprzętu, zgodnie z jego wartością, ustaloną w oparciu o cennik detalicznyy Republic Of Wraps..
 • Opłata za wypożyczenie Sprzętu ustalona jest w oparciu o cennik, dostępny na stronie www.republicofwraps.com, zawierający wyszczególnienie możliwych okresów wypożyczenia.
 • Zapłata za wypożyczenie Sprzętu wnoszona jest "z góry" i następuje w dniu wypożyczenia Sprzętu Wypożyczającemu.
 • Termin zwrotu Sprzętu upływa o godzinie 15.00 dnia następnego po okresie najmu, z wyjątkiem wypożyczenia na jedną dobę, gdzie zwrotu można dokonać do końca dnia, zgodnie z godzinami otwarcia Wypożyczalni.
 • Zwrot Sprzętu następuje w miejscu ustalonym przez Wypożyczajacego. Wypożyczający odpowiada za Sprzęt do momentu jego zwrotu.
 • Nie ma możliwości odbioru ani zwrotu Sprzętu w dniach wolnych od handlu. Godziny działania Wypożyczalni, a tym samym możliwość odbioru i zwrotu Sprzętu, są zgodne z godzinami pracy sklepu internetowego Republic Of Wraps.
 • Strony ustalają, że w przypadku niezwrócenia przez Wypożyczającego Sprzętu w terminie,
 • Wypożyczalnia będzie uprawniona do obciążenia Wypożyczającego karą umowną za bezumowne korzystanie ze Sprzętu w wysokości dwukrotności opłaty za jeden dzień wypożyczenia Sprzętu za każdy dzień opóźnienia w zwrocie.
 • W przypadku zwrotu Sprzętu przed upłynięciem wyznaczonego terminu, Wypożyczającemu nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres czasu.
 • W przypadku utraty Sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu jego wartości w oparciu o cennik detaliczny Republic Of Wraps.
 • W przypadku zwrotu sprzętu niekompletnego naliczane są dodatkowe opłaty zgodne z ustalonym cennikiem (zwrot nosidła bez kapturka lub bez dołączonego workoplecaka - 50zł)

Cennik wypożyczalni:


CZAS:CZAS:CZAS:Kaucja:
Produkt:
1
dzień 
1
tydzień
2
tygodnie
Nosidło10zł60zł100zł200zł
Chusta8zł50zł80zł100zł
Chusta kółkowa6zł 40zł60zł 100zł
Słuchawki5zł30zł50zł50zł
Ocieplacz*5zł30zł50zł50zł
Bluza dla dwojga*10zł60zł100zł 200zł 

* W przypadku wypożyczenia kompletów (np.nosidło + bluza) cena oraz kaucja naliczana jest indywidualnie.

Cennik kar:

Zgubienie kapturka lub plecaka: 50zł 

Prosimy o nie pranie chust, nosideł i odzieży po wypożyczeniu, pranie pozostaje w naszej kwestii ;) 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj